Uzm. Psk. Elif Emiroğlu Demirel

Psikoterapist

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldum. Aynı sene ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi aldım. 2018 yılında ODTÜ Klinik Psikoloji Anabilim Dalı’nda Bütünleşik Doktora programına başladım. Doktora eğitimimde ders dönemini başarıyla tamamladım ve Doktora Yeterlik Sınavını başarıyla vererek tez aşamasına geçtim. Doktora eğitimim kapsamında 2018-2021 yılları arasında AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde süpervizyon altında psikoterapi hizmeti verdim. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle de yine AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi’nde süpervizör olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde hakem olarak görev almaktayım. Doktora eğitimim boyunca psikanalitik yaklaşım üzerine dersler ve süpervizyonlar aldım. Aynı zamanda 2018 yılından beri Freud-Lacan Psikanaliz Derneği üyesiyim. Dernek çalışmaları kapsamında eğitim ve seminerlere katılmaktayım. Yine dernek çalışmaları kapsamında çeşitli seminerlerde konuşmacı olarak yer alıyorum.

Şu anda mesleki çalışmalarıma Dipnot Danışmanlık’ta bireysel psikoterapi hizmeti vererek devam ediyorum. Bunun yanısıra 2021-2022 Bahar Dönemi itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev alacağım. Akademik ilgi alanlarım arasında Lacanyen Psikanaliz, yetişkin psikopatolojileri, anne ve çocuk ilişkileri, çocuk ve ergen psikopatolojisi, yas ve melankoli, uyku bozuklukları, somatizasyon, depresyon ve intihar konuları yer almaktadır. Psikoterapide psikanalitik yaklaşım çerçevesinde çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Comments are closed.