Uzm. Psk. Gülen Say

Klinik psikolog / Psikoterapist

Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2009 yılında mezun oldum. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji’de yüksek lisans eğitimimi tamamlayarak, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji’de doktora programına başladım. Doktora eğitimimde ders dönemini tamamlayarak tez aşamasına geçtim. Yüksek lisans dönemimde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’nda yataklı servis ve poliklinik bölümlerinde stajlar yaptım. Yüksek lisans ve doktora eğitimim kapsamında görüşmeler sürdürerek süpervizyonlar aldım. Ayrıca çok sayıda değerlendirme görüşmelerine ve test uygulamalarına gözlemci olarak katıldım. Lisans eğitimimin ardından 2009-2011 yılları arasında bir özel eğitim kurumunda ve Türkiye İş Kurumu’nda psikolog olarak çalıştım. 2011-2023 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi ve Beytepe Gün Hastanesi’nde klinik psikolog olarak görev aldım.  Bu süreçte psikoterapi için başvuran bireylerin psikolojik değerlendirmelerini yaptım ve psikoterapi seanslarını yürüttüm. Öte yandan Hacettepe Üniversite öğrencilerine “Stres ve Stresle Başa Çıkma” seminerleri verdim. Şu an mesleki çalışmalarıma Dipnot Danışmanlık bünyesinde devam ediyorum. Yetişkin bireylerle sürdürdüğüm psikoterapi seanslarının yanı sıra çift terapisi de yapmaktayım.

Çalışma alanlarım arasında depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, fobiler, panik bozukluk, travmatik yaşantılar, kişilik örüntüleri, ilişki problemleri, stres yönetimi gibi konular yer almaktadır. Psikoterapi seanslarımda psikodinamik terapi yaklaşımını kullanmaktayım.

Yüksek lisans ve doktora süresince aldığım diğer eğitimler:

  • Destekleyici Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, 2022-devam ediyor, çevrimiçi)
  • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (İstanbul Psikoloji Okulu, 2021-2023, çevrimiçi)
  • “Psikanalize Giriş Konferansları” Seminerleri (İstanbul Psikanaliz Derneği, Mayıs 2021, çevrimiçi)
  • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi: 2. Seviye (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Temmuz 2015, Ankara)
  • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi: 1. Seviye (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Şubat 2015, Ankara)
  • Şema Terapi Eğitimi: Temel Düzey (Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Mayıs, 2018, Ankara)
  • MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı, Kasım, 2011, Ankara)

Uygulama alanında çalışmalarım ve aldığım eğitimlerin yanı sıra dergilerde ve ulusal kongre, seminerlerde yer alan yayınlarım:

Say, G. ve Dağ, İ. (2023). Narsisizmde ebeveynleşmenin rolü: Benlik saygısı ve kontrol odağının aracı etkisi. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 10(3), 542-561.

Cevheroğlu, B. A., Kışlak, Ş. T. Ve Say, G. (2022). Kayınvalide Kayınpeder Kabul-Red Ölçeği/Kısa Formun Türkçeye uyarlama çalışması. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(3), 342-353.

Cevheroğlu, B. A. ve Say, G. (2021). Yalnızlıkla ilişkili değişkenler: Şema alanları, bağlanma ve aşka ilişkin tutumlar. Nesne, 9(19), 83-98.

Say, G. (2021). Etik bir mesele: Psikoterapi türlerinde mahremiyet ve gizlilik. Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Araştırmalar Dergisi, 10(3), 344-354.

Say, G. (2020). Majör depresif bozuklukta mükemmeliyetçilik. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(4), 562-574.

Say, G. ve Batıgün, A. D. (2016). The assessment of the relationship between problematic internet use and parent-adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem solving skills. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29, 324-334.

Batıgün A. D. ve Say, G. (2015). Ebeveyn-ergen ilişki niteliği ölçeği’nin üniversite öğrencileri için psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18, 49-58.

Ünal, B., Avcı, D., Tamcan, G., Say, G. ve Seyhan, M. O. (2015). Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri: Uygulamalar, Sorunlar ve Öneriler. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Sözlü Bildiri.

Comments are closed.