Dr. Beyza Ünal

Klinik Psikolog / Psikoterapist

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldum. Aynı sene, ODTÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladım. Bu süreçte, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda stajlarımı tamamladım. 2012 yılında, erken dönem uyumsuz şemalarla ilişkili yüksek lisans tezimi başarıyla sunarak klinik psikoloji alanında uzmanlığımı tamamladım ve ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora programına başladım. Aynı zamanda, 2012-2015 yılları arasında, AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi’nde süpervizyon altında psikoterapi hizmeti verdim; 2015-2016 yılları arasında ise süpervizör olarak görev aldım. Doktora eğitimim boyunca, yetişkin psikopatolojisinin değerlendirilmesi ve psikoterapisine yönelik bilişsel-davranışçı terapi, şematerapi ve psikodinamik yönelimli dersler ve süpervizyonlar aldım. Klinik psikoloji alanında doktoramı 2018 yılında tamamladım.

2012-2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi’nde, 2015-2020 yılları arasında özel bir aile danışma merkezinde klinik psikolog olarak görev yaptım. Bu süre boyunca, psikoterapi için başvuruda bulunan bireylerin değerlendirmesini yaptım ve depresyon, bipolar bozukluk, kaygı bozuklukları, öfke kontrol sorunu, dürtü kontrol sorunları, ilişki sorunları, kayıp ve yas gibi birçok konuda çalıştım. Şu anda mesleki çalışmalarıma ortağı olduğum Dipnot Danışmanlık’ta devam ediyorum. İlgi alanlarım arasında, erken çocukluk çağı travmaları, kişilik teorileri, kişilik bozuklukları, duygudurum ve kaygı bozuklukları, kişilerarası ilişki sorunları, sakatlık çalışmaları, psikoterapi araştırmaları ve psikoterapi süpervizyonu bulunmaktadır. Psikoterapide psikodinamik psikoterapi yaklaşımını kullanmaktayım.

Yüksek lisans ve doktora süresince aldığım diğer eğitimler, sırasıyla şu şekildedir:

  • MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı, Ocak 2012, Ankara)
  • Şema Terapi Eğitimi: Temel Düzey (Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Temmuz 2012, Ankara)
  • Etkileşimli Grup Terapisi Uygulama Eğitimi (Doç. Dr. Çiğdem Soykan, Haziran 2014, Ankara)
  • Aile ve Evlilik Terapisi: 1. Seviye (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Şubat 2015, Ankara)
  • Destekleyici Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, 2020-devam ediyor, çevrimiçi)

Mesleki çalışmalarımın yanı sıra, yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca ve sonrasında, akademik dergilerde yayınlar yaptım; çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel bildiriler sundum. Çalışmalarımdan bazıları şunlardır:

Ünal, B. (2022). Engelli bireylerle psikoterapi süreci. D. Canel Çınarbaş (Ed.). Psikoterapide Kültürel Konular (s. 165-196) içinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Ünal, B. (2020). Anne ve çocuk arasında simbiyotik ilişki. E. Bekaroğlu (Ed.). Anne Babalığa Psikolojik Bakış (s. 203-222) içinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Ünal, B. & Gençöz, T. (2018). Engellilerin bağımsız yaşayabilme ve topluma dâhil olma hakkı: Ayrışma-bireyleşme süreci ve psikolojik iyilik hali. Türkiye Klinikleri Journal of Psychology – Special Topics, 3(1), 42-52.

Ünal, B., Ar, Y., & Gençöz, T. (2017). Etkin bir süpervizyon süreci neleri kapsamalıdır? Türk klinik psikologların gözünden psikoterapi süpervizyonu. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(2), 48-64.

Yalçın, Ç., Ünal, B., & Ülbe, S. (2017). Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi: Vaka ve süpervizyon çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 4(2), 37-47.

Ünal, B. (2015). Depresif kişiliklerle psikoterapide olumlu duyguların nesne ilişkisel incelenmesi.  AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(3), 14-28.

Ünal, B. (2015). “Ölümle Yaşam Arasında” filminin incelenmesi: Kurtarma fantezisi ve ahlaki mazoşizm. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(1), 49-56.

Comments are closed.