Uzm. Psk. Ceren Şavk

Klinik psikolog / Psikoterapist

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Aynı sene, TED Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimime başladım. Lisans eğitimim sırasında, TED Üniversitesi’nde yürütülen “Ebeveynleri Alzheimer Hastası Olan Kişilerde Muğlak Kayıp Yaşantılarının İncelenmesi” adlı projede stajyer olarak görev aldım. Yüksek lisans eğitimim kapsamında, Prof. Dr. Bahar Gökler’in ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’ın süpervizörlüğünde psikoterapi hizmeti verdim. Ayrıca, TEDU COPeS Psikososyal Destek Birimi bünyesinde görüşmeler yürüttüm ve çok sayıda süpervizyon oturumuna katıldım. 2022 yılında tamamladığım yüksek lisans tezimde, partner şiddetinin ailesel kökenlerini nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde ele aldım. 2022 Bahar Dönemi ve 2022-23 Güz Dönemi’nde asistan olarak yer aldığım, World Human Relief (Dünya İnsani Dayanışma Derneği) tarafından düzenlenmekte olan Uluslararası Travma Çalışmaları Programı’nda 2023-24 Güz Dönemi itibariyle program koordinatörü olarak devam etmekteyim.

Şu anda Dipnot Danışmanlık’ta çalışmaktayım. İlgi alanlarım arasında, psikanaliz, kişilik örgütlenmeleri, travma ve ilişkisel problemler yer almaktadır. Psikoterapi çalışmalarımı psikodinamik yaklaşım çerçevesinde yürütmekteyim.

Bugüne kadar aldığım/almakta olduğum mesleki eğitimler:

• Destekleyici Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, Ekim 2022 – devam ediyor)
• Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi – Modül 1 (Prof. Dr. Doğan Şahin, Eylül – Ekim 2021)
• Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi: Aktarım Odaklı Psikoterapi – Modül 2 (Prof. Dr. Doğan Şahin, Kasım 2021 – Mart 2022)
• Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi: Nevrotik (Üst Düzey) Kişiliklerde Dinamik Psikoterapi – Modül 3 (Prof. Dr. Doğan Şahin, Mart – Haziran 2022)
• Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi – Modül 1 (Otto F. Kernberg, Ocak – Aralık 2022)
• Psikanalizle Tanışma Seminerleri (İstanbul Psikanaliz Derneği, Kasım 2021 – Nisan 2022)
• Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı – Klinik Modül (World Human Relief, Eylül 2021 – Ocak 2022)
• Çocuk-Ergen-Aile Psikoterapisinde Güncel Konular ve Olgu Tartışmaları (Prof. Dr. Bahar Gökler & Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman, Kasım 2020 – Ocak 2021)

Bilimsel toplantılarda/kongrelerde yapılan sunumlar:

Şavk, C. ve Gökler-Danışman, I. (2022). Partner Şiddetinin Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Ergen Travma Kongresi. (Sözel Bildiri), İzmir, Türkiye.

Şavk, C. ve Gökler-Danışman, I. (2022). Partner Siddeti ve Olumsuz Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkide Nesne İliskilerinin Aracı Rolünün İncelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Ergen Travma Kongresi. (Sözel Bildiri), İzmir, Türkiye.

Comments are closed.