Uzm. Psk. Gülen Say

Klinik psikolog / Araştırma ekibi üyesi

Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2009 yılında mezun oldum. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji’de yüksek lisans eğitimimi tamamlayarak, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji’de doktora programına başladım. Doktora eğitimi sürecinde ders dönemini tamamlayarak tez aşamasına geçtim. Yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) temelinde görüşmeler yürüterek süpervizyon aldım. Öte yandan yüksek lisans dönemimde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’nda yataklı servis ve poliklinik bölümlerinde stajlar yaptım. 2011 yılından beri yetişkin bireylerle psikoterapi seansı yürütmekteyim. Ayrıca aldığım eğitimler doğrultusunda çift terapisi yapmaktayım. Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde on bir yıl süreyle görev alarak, psikoterapi seansları gerçekleştirdim ayrıca psikolojik testler uyguladım.

Çalışma alanlarım arasında depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, fobiler, panik bozukluk, travmatik yaşantılar, kişilik örüntüleri, ilişki problemleri, stres yönetimi gibi konular yer almaktadır. Psikoterapi seansları dışında ebeveynleşme, mükemmeliyetçilik, kontrol odağı, yalnızlık gibi alanlarda akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Yüksek lisans ve doktora süresince aldığım diğer eğitimler:

  • Destekleyici Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, 2022-devam ediyor, çevrimiçi)
  • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (İstanbul Psikoloji Okulu, 2021-devam ediyor, çevrimiçi)
  • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi: 2. Seviye (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Temmuz 2015, Ankara)
  • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi: 1. Seviye (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Şubat 2015, Ankara)
  • Şema Terapi Eğitimi: Temel Düzey (Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Mayıs, 2018, Ankara)
  • MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı, Kasım, 2011, Ankara)

Uygulama alanında çalışmalarım ve aldığım eğitimlerin yanı sıra dergilerde ve ulusal kongre, seminerlerde yer alan yayınlarım:

Cevheroğlu, B. A. ve Say, G. (2021). Yalnızlıkla ilişkili değişkenler: Şema alanları, bağlanma ve aşka ilişkin tutumlar. Nesne, 9(19), 83-98.

Say, G. (2021). Etik bir mesele: Psikoterapi türlerinde mahremiyet ve gizlilik. Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Araştırmalar Dergisi, 10(3), 344-354.

Say, G. (2020). Majör depresif bozuklukta mükemmeliyetçilik. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(4), 562-574.

Say, G. ve Batıgün, A. D. (2016). The assessment of the relationship between problematic internet use and parent-adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem solving skills. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29, 324-334.

Batıgün A. D. ve Say, G. (2015). Ebeveyn-ergen ilişki niteliği ölçeği’nin üniversite öğrencileri için psikometrik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18, 49-58.

Ünal, B., Avcı, D., Tamcan, G., Say, G. ve Seyhan, M. O. (2015). Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri: Uygulamalar, Sorunlar ve Öneriler. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Sözlü Bildiri.

Comments are closed.